Công viên Địa chất quốc gia

Sớm xây dựng bộ tiêu chí, quy trình công nhận Công viên Địa chất quốc gia

Thành công trong vận hành Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang, việc sớm xây dựng bộ tiêu chí và quy trình công nhận Công viên Địa chất quốc gia… là những nội dung được nêu bật tại Hội thảo “Xây dựng mạng lưới Công viên Địa chất quốc gia và mô hình quản lý công viên địa chất tại Việt Nam” tổ chức ngày 18-6 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.