Công văn số 1254/NXBGDVN

Thu hồi sách dạy HS đi trên thủy tinh, kiểm điểm cá nhân liên quan

Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã ký công văn yêu cầu Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chỉ đạo tổ chức việc thu hồi cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” có tựa đề bài học Vượt qua nỗi sợ xuất bản năm 2014 (bài học yêu cầu học sinh phải dẫm và bước qua thủy tinh).