Công ty Encyclopædia Britannica

Ra mắt tử điển Bách khoa Britannica

Ngày 8/1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Encyclopædia Britannica đã ra mắt cuốn Từ điển Bách khoa Britannica, cuốn sách được coi là tài liệu tra cứu chính thống, khách quan hàng đầu trên thế giới, nay được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam.