Công ty cổ phần du lịch Tràng An

Quy trách nhiệm vụ xây dựng trái phép tại Tràng An


Liên quan đến công trình trái phép xây dựng trong vùng lõi của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới – danh thắng Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chính thức về các hoạt động sai phạm và khẳng định sẽ nghiêm túc xem xét trách nhiệm về công tác quản lý Nhà nước trong vụ việc này.