Công ty X.E

Xe khách trá hình bùng phát trở lại

Sau một thời gian ngắn lắng xuống, xe khách trá hình, xe hợp đồng limousine  hoạt động như xe khách, đang có xu hướng “hoành hành” trên nhiều tuyến phố của Hà Nội.