Công ty Vietnam Report

Tái cơ cấu thành công, Agribank đạt lợi nhuận 3.700 tỷ đồng năm 2015

5 năm liên tiếp là ngân hàng thương mại duy nhất đạt Top 10 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), Agribank tiếp tục đứng đầu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo kết quả đánh giá của Công ty Vietnam Report vừa được công bố vào ngày 12-1.