Công ty Thoát nước Hà Nội

Công ty thoát nước Hà Nội đã độc quyền, gây thất thoát tài sản nhà nước như thế nào?

Hành vi của ông Võ Tiến Hùng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) được xác định có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước.

Cá chết nổi trắng trên Hồ Tây

Ngày 2-10, tại khu vực ven Hồ tây, thuộc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội hàng loạt con cá chết gồm các loại: cá chép, cá trắm, cá lành canh… trắng xóa nổi trên mặt nước.

Hà Nội còn 23 'điểm đen' úng ngập trong nội thành

TP Hà Nội xây dựng phương án cục bộ để bảo đảm việc tiêu thoát nước nhanh nhất tại 23 “điểm đen” úng ngập.