Công ty Tân Đại Thành

Doanh nghiệp bị 'bẫy' khi mua sắt thép trên mạng

Thạch vào trang web satthep.net để quảng cáo Công ty Tân Đại Thành kinh doanh sắt thép. Tuy nhiên, trên thực tế, Thạch cũng như Công ty Tân Đại Thành không có sắt thép để thực hiện mua bán với khách hàng.

Những cạm bẫy trong thương mại điện tử

Chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia là mục đích đưa hoạt động này trở nên phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý TMĐT vẫn còn buông lỏng và các đối tượng đã lợi dụng những kẽ hở để lừa đảo khách hàng, gây “rào cản” không nhỏ trong việc phát triển TMĐT ...