Công ty TNHH kỹ nghệ Châu Âu

Truy tìm người liên quan việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư “ảo”

Thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng và hợp đồng nêu trên, ông Bùi Huy Du chuyển khoản thanh toán 990 triệu đồng, nhưng bà Hồng không thực hiện như cam kết nên ông Du tố cáo đến cơ quan điều tra.