Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long

Đang cháy dữ dội ở Khu công nghiệp Hải Yên - Quảng Ninh

Hàng nghìn tấn nguyên liệu, hàng hóa đều là chất dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội…