Công ty TNHH Cashwagon

Các công ty cho vay tiền qua app đa phần được điều hành từ người nước ngoài2

Khi đường dân cho vay nặng lãi qua app, những người đứng đầu các công ty thực chất chỉ là những người được thuê để mang danh nghĩa là người đứng đầu (Tổng giám đốc, Giám đốc), họ không biết các công ty này hoạt động và điều hành ra sao…