Công ty Sô-đa

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh, kiểm tra Công ty Sô-đa

UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sớm có kế hoạch thanh, kiểm tra hoạt động của Công ty CP Sô-đa Chu Lai...