Công ty Hoàng Long

Nhà đám náo loạn vì công nhân đài hoả táng đột ngột bị nghỉ việc

Dù hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực đến năm 2022, nhưng 23 công nhân Công ty CP Dịch vụ Tang lễ Hoàng Long (viết tắt Công ty Hoàng Long) đột ngột bị đuổi khỏi công ty và được yêu cầu, nếu muốn tiếp tục làm việc phải ký hợp đồng với Tổng Giám đốc mới, trong khi họ hoàn toàn không biết gì về vị Tổng Giám đốc mới này.