Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất

60 ngày đêm hoàn thành giai đoạn I sửa chữa FSO Chí Linh

Ngày 11-9, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tổ chức Lễ tổng kết thi đua 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch thi công giai đoạn I sửa chữa Tàu Chí Linh đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho chủ tàu Vietsovpetro (VSP).

DQS bàn giao tàu LPG 1.200m³ cho chủ đầu tư

Ngày 24-10, Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) đã tiến hành bàn giao tàu chở khí LPG mang tên Vispring 3668 cho chủ đầu tư là Công ty Việt Xuân Mới, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.