Công ty Cộng đồng Việt

(KỶ LỤC) Gần 3.000 người sập bẫy lừa, mất trắng 335 tỷ đồng

Với thủ đoạn lập trang web để kêu gọi đầu tư góp vốn của khách hàng với khoản hoa hồng "khủng", trong thời gian ngắn đã có 2.929 khách hàng sập bẫy Công ty Cộng đồng Việt với số tiền lên tới 335 tỷ đồng.