Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Vinamilk với chương trình “Sữa học đường” Hà Nội

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã vượt qua Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (TH True Milk) để trở thành đơn vị cung cấp sữa cho chương trình “Sữa học đường” tại Hà Nội.