Công ty CP sản xuất hàng thể thao MXP

Công ty CP sản xuất hàng thể thao MXP vì quyền lợi của 15 nghìn lao động

Ngày 5-12, Công ty CP sản xuất hàng thể thao MXP đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại nhà máy MXP6, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư với hơn 300 đại biểu tham dự đại diện cho hơn 15.000 nghìn Công đoàn viên trong công ty.