Công ty CP cấp thoát nước Khánh Hòa

Nước sinh hoạt đen đục như nước…cống ở Nha Trang

Hàng trăm khách hàng ở Nha Trang bức xúc khi nguồn nước sinh hoạt đen đục trong nhiều giờ...