Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Khai thác dầu từ tầng đá móng, cú hích kinh tế quan trọng thời đổi mới

Sáng 28-8-2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Hội Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên từ tầng đá móng (06/9/1988 - 06/9/2018).