Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Hoàn thành tẩy độc vụ cháy Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông trước ngày 8-10

Về tiến độ xử lý môi trường sau vụ cháy Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ông Mai Trọng Thái, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết, hiện nay, Bộ Tư lệnh Hóa học vẫn đang cùng với URENCO 10 tiến hành các hoạt động tháo dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tiêu tẩy độc trên cơ sở các phương án đã được các nhà khoa học góp ý.