Cổng thông tin du lịch thông minh

Ký kết hợp tác xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh - VTV Travel

Du lịch là một trong những ngành kinh tế được Chính phủ ưu tiên xây dựng chiến lược chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy du lịch thông minh ở Việt Nam- xu hướng tất yếu đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới…

Khai trương vận hành Cổng du lịch thông minh TP Châu Đốc

Ngày 15-1, UBND TP Châu Đốc (An Giang) tổ chức Lễ công bố vận hành Cổng thông tin Du lịch thông minh và hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến TP Châu Đốc.