Công khai ngân sách

Công khai ngân sách tỉnh: 50% tỉnh, thành vẫn “minh bạch thấp”

Đây là kết quả được công bố tại báo cáo Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (viết tắt theo tiếng Anh là POBI), được Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thực hiện, công bố sáng 12-6.

Công khai ngân sách tới từng người dân bằng “tài liệu bỏ túi”

Theo khuyến nghị của các tổ chức minh bạch ngân sách, các quốc gia cần xây dựng Báo cáo ngân sách riêng dành cho công dân để giúp việc công khai ngân sách trở nên thân thiện và dễ hiểu.