Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Hải quan đối thoại cùng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 22-11, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị đối thoại: Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển năm 2018-2020.