Công bố ca nhiễm 30

Ca nhiễm COVID-19 thứ 30 là khách du lịch đến Huế

Nữ bệnh nhân 66 tuổi, là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay cùng cô gái Hà Nội N.H.N. Đây là ca bệnh thứ 30 ở Việt Nam được Bộ Y tế công bố vào tối nay 8/3