Công an xã Điện Thắng Trung

Dấu ấn Công an chính quy về xã tại Quảng Nam

Sau khi được điều động đến nhận công tác, các CBCS Công an chính quy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã củng cố lại lực lượng Công an viên bán chuyên trách, dân phòng ở 6 thôn của xã; mỗi thôn có 1 Công an viên, từ 5-7 dân phòng...