Công an tỉnh Xay Nha Bu Ly

Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Xay Nha Bu Ly trao đổi công tác

Sáng ngày 26-8, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Xay Nha Bu Ly (Lào) tổ chức hội nghị trao đổi công tác đảm bảo an ninh trật tự.