Công an tỉnh Quảng Bình

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

Ngày 21-12, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ cốt cán học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

Bế mạc giải bóng chuyền nữ Công an tỉnh Quảng Bình năm 2019

Tối 7-3-2019, sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, giải bóng chuyền nữ truyền thống Công an tỉnh Quảng Bình năm 2019 đã thành công tốt đẹp.