Công an thị xã Vĩnh Châu

Nhận hối lộ để “biến” đất công thành đất tư

Út nhận hối lộ để làm thủ tục cấp đất cho dân từ nguồn gốc đất của hợp tác xã.


Bắt được đối tượng giết người trốn nã 24 năm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) xác định, Thạch Sơn chính là đối tượng giết người tại thị xã Vĩnh Châu 24 năm trước.