Công an thị trấn Phong Điền

Đưa vào diện quản lý đối với người chồng dùng xích sắt trói vợ

Sau chầu nhậu, Có trở về nhà và trút trận đòn lên người bà G. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu này còn dùng xích sắt trói hai chân bà G vào cột hiên nhà rồi dùng ổ khóa khóa lại. 

Chồng say xỉn thường xuyên đánh đập, dùng xích sắt trói vợ

Mỗi lần say xỉn, chồng chị G trở về nhà và trút trận đòn lên người chị G. Chưa dừng lại ở đó, gã chồng vũ phu này còn dùng xích sắt trói 2 chân chị G vào cột hiên nhà và dùng ổ khóa khóa lại.