Công an phường

Chặn đường đánh rồi châm lửa đốt xe vợ cũ

Gọi điện hẹn vợ cũ ra nói chuyện, bất ngờ người đàn ông xông vào đánh rồi mở bình xăng châm lửa đốt…