Công an hiến máu

Tuổi trẻ Công an tình nguyện hiến gần 3.000 đơn vị máu

Hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên trong và ngoài lực lượng CAND đã hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện với kết quả thu được 2.918 đơn vị máu tiêu chuẩn.