Công an Vinh Mỹ

Đến tận nhà cấp, đổi và giao trả CMND cho cụ bà 96 tuổi

Do các hộ dân phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn nên toàn bộ kinh phí giải quyết thủ tục hành chính đều được lực lượng Công an hỗ trợ. Sau khi hoàn thành xong giấy CMND và hộ khẩu, CBCS Công an Vinh Mỹ đã đến từng nhà hộ dân để giao trả số giấy tờ này cho người dân.