Công an Cần Thơ

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng Công an địa phương thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trường Đại học CSND tổ chức thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học 1

Ngày 5-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ, Trường Đại học CSND, tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Đại học CSND hệ vừa làm vừa học (D74-T7) niên khóa 2010 – 2016, mở tại Công an Cần Thơ.