Cố Tổng Bí Thư

Xe hơi cố lãnh đạo Liên Xô có giá triệu đô

Trên trang web Avito đăng tải thông báo về việc bán một chiếc xe hơi hiệu ZIL-117 từng thuộc quyền sở hữu của cố Tổng bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công tác Công an và đảm bảo an ninh, trật tự

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn trăn trở với câu hỏi “Làm thế nào để củng cố và xây dựng vững mạnh Quân đội và Công an là hai lực lượng trụ cột của chính quyền nhân dân?”. Đồng chí đã có nhiều tư tưởng chỉ đạo quan trọng, mang tầm chiến lược về xây dựng lực lượng Công an, còn nguyên giá trị trong điều kiện hiện nay.

Nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với ‘Những việc cần làm ngay’

Nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta nghĩ đến những bài báo ở chuyên mục "Những việc cần làm ngay" do đồng chí là tác giả, lấy bút danh là N.V.L. đăng trên Báo Nhân Dân từ số đầu tiên ngày 25/5/1987 đến số cuối là ngày 29/9/1990. Đến nay, ý nghĩa của những bài báo đó đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng vẫn còn nguyên giá trị.

'Một trong những người đi đầu trong việc tìm tòi, khai phá con đường đổi mới ở nước ta'

“83 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạnh sôi nổi, phong phú, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã dâng hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạnh vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta” – là nhấn mạnh quan trọng của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng và quê hương Hưng Yên” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức ngày 24/6.

Người lãnh đạo sống mãi trong lòng nhân dân miền Nam

Ngày 22/6, Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam, với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, TP Hồ Chí Minh” nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015) đã diễn ra long trọng tại TP Hồ Chí Minh.