Chương trình giáo dục phổ thông

Bộ SGK đầu tiên cho phép tham khảo miễn phí trên mạng Internet

Toàn bộ các SGK mẫu trong bộ SGK Cánh Diều lớp 1, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 sẽ được số hóa, công khai trên mạng Internet để tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo trong tháng 1-2020.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Giảm một nửa các môn học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang xây dựng Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới. Một trong những điểm nhấn của dự thảo lần này so với các dự thảo trước là số lượng môn học sẽ giảm đi một nửa, giúp học sinh (HS) vừa có điều kiện học sâu hơn, vừa có thời gian thực hành nhiều hơn để chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp tương lai. 

Bồi dưỡng giáo dục Lịch sử trong chương trình mới cho giáo viên

Ngày 9-10, Bộ GD&ĐT đã tổ chức bồi dưỡng về giáo dục Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới cho gần 300 giáo viên cốt cán môn Lịch sử của các trường phổ thông và cán bộ quản lý cấp Sở phụ trách môn Lịch sử của 31 tỉnh, thành phố phía Bắc.