Chuẩn Đố đốc Viktor Kravchuk

Đô đốc Nga bị cắt chức vì.... bóp méo báo cáo

Chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga, Chuẩn Đố đốc Viktor Kravchuk đã bị đình chỉ chức vụ vì các thiếu sót trong tổ chức huấn luyện chiến đấu cho thủy thủ cũng như nộp các báo cáo bị bóp méo lên cấp trên.