Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Xây dựng bãi tắm, tiện tay lấp luôn biển trái phép

Công ty cổ phần Nha Trang Sao, chủ đầu tư dự án đã có hành vi đổ đất đá, lấn biển ngoài phạm vi cho phép gần khu vực di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ ở phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang.