Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Nỗi đau xé lòng từ vụ cháy làm 6 người trong một gia đình tử vong

Các ngành thành phố và quận Lê Chân tiếp tục rà soát chế độ, chính sách quy định để hỗ trợ tối đa cho gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời vận động các đoàn thể, tầng lớp nhân dân hỗ trợ giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Nguyễn Văn Tùng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP khóa 14 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quân khu 3 đảm bảo giao nhận quân nhanh gọn và an toàn

Theo báo cáo của Quân khu 3, đến hết sáng ngày 20-2, việc giao nhận quân tại các địa phương đã hoàn thành, đảm bảo nhanh gọn và an toàn.