Chủ tịch tỉnh kiêm Hiệu trưởng trường đại học

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng là giải pháp tình thế

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.