Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020

Phiên họp thứ tư Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Chiều ngày 18-10 tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020 đã họp Phiên thứ tư, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia (UBQG).