Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế

Khu vực Bắc Trung Bộ với những thách thức trong kỷ nguyên số

Sáng 24-7, tại TP Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị khu vực Bắc Trung Bộ: Hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số - Những vấn đề đặt ra với địa phương và doanh nghiệp.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế nỗ lực giải quyết vấn đề rác thải nhựa

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế đã chỉ đạo Sở Tài chính không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon sử dụng một lần, khó phân hủy.