Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Sáng 6-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo lần thứ hai với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” các tỉnh khu vực phía Nam.

Biểu dương 260 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở ưu tú

Ngày 17/10, Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010- 2015 được tổ chức tại Hà Nội.