Chủ tịch Hội đồng Quản trị GTNFoods

Bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị GTNFoods

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk vừa chính thức hoàn tất việc nhận chuyển giao quyền quản trị và điều hành tại CTCP GTNFoods (GTN) sau khi tiến hành Đại hội cổ đông của GTN nhiệm kỳ 2020-2024.