Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

Cựu chiến binh xã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng lòng tin của người dân và lấy chức vụ là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh làm bình phong, Moong Văn Tình đã lừa đảo chiếm tài sản của nhiều bà con cùng bản.