Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai

Tập đoàn Sao Mai tạo thế và liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và hộ nuôi

Việc tổ chức thành công Hội nghị phát triển nguồn nguyên liệu nhằm củng cố lại hệ thống chuỗi sản xuất chế biến tiêu thụ thủy sản của Tập đoàn Sao Mai cho thấy doanh nghiệp này đang có những bước chuyển mình và chuẩn bị mạnh mẽ để đón đầu cơ hội khi Việt Nam tham gia Hiệp định TPP...