Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên

Thường trực Chính phủ sẽ họp làm rõ việc xây dựng cao ốc 8B Lê Trực

Trường hợp cần thiết, Thủ tướng sẽ chỉ đạo lập đoàn thanh, kiểm tra liên ngành để làm rõ, nếu có sai phạm sẽ được xử lý nghiêm minh. 

Dầu rẻ, khai thác nhiều không có lợi

Trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh, việc tăng sản lượng khai thác đóng góp không nhiều vào thu ngân sách, trong khi đó, nếu không tính toán kỹ sẽ ảnh hưởng tới an toàn của các mỏ và khả năng khai thác lâu dài.