Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

Số trẻ em bị xâm hại tăng đột biến, 1 ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày, trong 6 tháng đầu năm 2019, số trẻ em bị xâm hại tăng đột biến, với 1.400 trẻ, tính trung bình cứ 1 ngày cả nước có 7 trẻ em bị xâm hại.