Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt

Ông Võ Trọng Việt: Kiểm toán “bay trên trời”, tham nhũng “đi dưới đất” nên ít gặp nhau

“Nhiều người nói với tôi, kiểm tra, kiểm toán với tham nhũng, tiêu cực là 2 đường thẳng song song. Kiểm toán “bay trên trời” còn tham nhũng “đi dưới đất” nên hai ông này ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng có ga mới gặp được nhau. Mà ga đó nhờ người dân, nhờ báo chí phát hiện”, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh ví von.

Chưa chính quy hoá lực lượng Công an xã61

Theo Tờ trình, nếu chính quy hoá lực lượng Công an xã sẽ làm tăng rất lớn biên chế lực lượng CAND và Nhà nước khó có khả năng bảo đảm kinh phí để chi trả tiền lương, phụ cấp, chế độ chính sách. Vì vậy dự thảo Luật Công an xã quy định theo hướng Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách. Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) cũng nhất trí với quan điểm này.

Ông Võ Trọng Việt: Qua vụ Yên Bái cần quản lý chặt chẽ việc cấp súng

“Qua vụ ở Yên Bái, nhiều đại biểu Quốc hội gặp tôi đề nghị thu hẹp đối tượng cấp súng đi” – Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) Võ Trọng Việt chia sẻ khi thảo luận về đối tượng được trang bị, sử dụng vũ khí.