Chôm chôm Vĩnh Long

Chôm chôm Vĩnh Long tăng giá trở lại

Nguồn cung giảm, giá tăng nên người trồng chôm chôm ở Vĩnh Long phấn khởi nhưng lại rơi vào tình cảnh không còn hàng bán.

Chôm chôm“chín đỏ vườn”, giá giảm còn phân nửa

Giá chôm chôm ở Bình Hòa Phước, tỉnh Vĩnh Long chỉ còn 6.000 đồng/kg nên người trồng thua lỗ nặng...