Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Trận tuyến thầm lặng trong Trại Davis

“Cuốn hồi kí của mình chỉ để tặng gia đình và bạn bè. Lời đề tặng cậu, mình ghi đơn giản như thế này nhé: “Kỷ niệm với đồng chí Trần Duy Hiển, ngày 14-4-2016”… Ông kí tên “Vũ Nam Bình” và trang trọng trao cho tôi. Không khỏi ngạc nhiên và nể phục bởi ở độ tuổi 88, nét chữ của ông vẫn rắn rỏi và quyết đoán lắm.

Những ngày cuối cùng của Trại Đa-vít

Trại Đa-vít (Tân Sơn Nhất - Sài Gòn) chính thức là trụ sở của Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp quân sự 4 bên và 2 bên Trung ương từ ngày Hiệp định Paris có hiệu lực (28/1/1973).

Vị Thủ tướng một ngày và cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa

Vào lúc 15h ngày 28/4/1975, sau khi có quyết định của lưỡng viện Quốc hội trong tình hình khẩn cấp, Tướng Dương Văn Minh đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa (VNCH), sau khi Trần Văn Hương từ chức. Nội các mới được chỉ định do GS Vũ Văn Mẫu - Thượng nghị sĩ làm Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Huyền làm Phó Tổng thống, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ông Bùi Tường Huân, ông Lý Quý Chung - Bộ trưởng Bộ Thông tin.